เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
  รายละเอียด : -
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 1373 คน