เรื่อง : ประกาศกำหนดให้มีการประชุมผู้แทนปลัด อบต. เป็นกรรมการ ก.กลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  รายละเอียด : -
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1338 คน