ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
18 ก.พ. 2564
2 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
18 ก.พ. 2564
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
01 ก.พ. 2564
4 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
28 ม.ค. 2564
5 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
978
28 ม.ค. 2564
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1420
30 ธ.ค. 2563
7 มติการประชุถมคณะกรรมการพักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2307
24 ธ.ค. 2563
8 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา(ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 12/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2139
24 ธ.ค. 2563
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2153
30 พ.ย. 2563
10 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ตรั้งที่ 11/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2786
18 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48