ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอความอนุเคราะห์สื่อสารข่าวเตือนภัยทางการเงินผ่านหอกระจายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 ม.ค. 2564
2 รับโอนตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
103
06 ม.ค. 2564
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
251
06 ม.ค. 2564
4 รับโอนตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ม.ค. 2564
5 นำส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการกำจักมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของบริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ธ.ค. 2563
6 รับโอนพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลดเอกสาร
345
22 ธ.ค. 2563
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
314
22 ธ.ค. 2563
8 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
775
16 ธ.ค. 2563
9 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
638
16 ธ.ค. 2563
10 การจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
484
15 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135