เรื่อง : ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ มท 0861.4/ว 6606 ลว.
  รายละเอียด : ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ มท 0861.4/ว 6606 ลว. 24 พ.ย. 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1454 คน