เรื่อง : การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ของ อปท. (ด่วนที่สุด ยล 0037.3/ว 557) ลว.
  รายละเอียด : การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ของ อปท.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 2713 คน