เรื่อง : แจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ จนท.ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท.ส่วนท้องถิ่น ฯ (ยล0037.5/ว 007) ลว.
  รายละเอียด : แจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ จนท.ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท.ส่วนท้องถิ่น ฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1824 คน