เรื่อง : มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550
  รายละเอียด : -
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 1352 คน