เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2551
  รายละเอียด : -
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1297 คน