เรื่อง : ฝึกอบรมโครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ที่บรรจจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนใต้ (กรณีพิเศษ) ลว.
  รายละเอียด : ฝึกอบรมโครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ที่บรรจจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนใต้ (กรณีพิเศษ) ลว.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1752 คน