เรื่อง : การแอบอ้างชื่อผู้บริหารของ สถ.ในการขอรับสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าบัตรแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล ที่ ยล 0037.1/ว 382 ลว.
  รายละเอียด : การแอบอ้างชื่อผู้บริหารของ สถ.ในการขอรับสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าบัตรแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1541 คน