เรื่อง : การเตรียมการถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่เทศบาล และ อบต. ที่ 0037.3/ว 381 ลว.
  รายละเอียด : การเตรียมการถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่เทศบาล และ อบต.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1575 คน