เรื่อง : แผนตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 ที่ ยล 0037.5/ ว 0633 ลว.
  รายละเอียด : แผนตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 ที่ ยล 0037.5/ ว 0633 ลว.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1820 คน