เรื่อง : การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้ของเทศบาล ที่ ยล 0037.3/ว 6244 ลว 25 พ.ย.2552
  รายละเอียด : การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้ของเทศบาล ที่ ยล 0037.3/ว 6244 ลว 25 พ.ย.2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1499 คน