ยะลาทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (สช.ยะลา)
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนสุขยางค์  ตำบล-อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000
โทรศัพท์ : 073203854   เมล์   
รายละเอียดอื่น ๆ :