กระดานเสวนา
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
ค้นหา
คำถามที่ หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
05391 อยากรู้
โดย : ข้าราชการน้องใหม่   เมื่อ : 2015-03-16 14:13:05
 
240
1
05390 รับโอน ผอ.กองคลัง
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2015-03-16 11:40:21
 
194
0
05389 รับโอนค่ะ
โดย : กจ.สป   เมื่อ : 2015-03-13 14:33:52
 
228
0
05388 อบต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา รับโอนพนักงานหลายตำแหน่ง
โดย : อบต.คลองแดน   เมื่อ : 2015-03-13 12:01:18
 
196
0
05387 รับโอนย้าย
โดย : สป.   เมื่อ : 2015-03-12 11:40:29
 
338
1
05386 ตอนนี้ อปท.สั่งบรรจุข้าราชการใหม่ที่ขึ้นบัญชีได้แล้วแต่ต้องจัดสอบถูกต้องเท่านั้น
โดย : seryu   เมื่อ : 2015-03-12 11:39:18
 
204
0
05385 ด่วน เทศบาลตำบลท่าแพ นครศรีธรรมราช รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ๒ตำแหน่ง
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2015-03-12 10:28:11
 
122
0
05384 หนังสอ มท.0809.2/ว24 ปล้ดล้อคบรรจุข้ราชการ อปท.ได้
โดย : แจ้งข่าว   เมื่อ : 2015-03-12 10:05:45
 
222
0
05383 บรรจุได้
โดย : แจ้งข่าว   เมื่อ : 2015-03-12 10:04:21
 
137
0
05382 ปลดล็อคบรรจุข้าราชการ อปท.ได้แล้วหากทำถูกต้อง ก.จังหวัดรับรองบัญชี
โดย : แจ้งข่าว   เมื่อ : 2015-03-12 10:03:03
 
562
0
05381 หาหนังสือจังหวัด ยล 0023.3/ ว 1181 กับ ยล 0023.2/ ว 1577 ไม่เจอค่ะ
โดย : อบต.บาเจาะ   เมื่อ : 2015-03-11 10:32:38
 
167
0
05380 รับโอนย้าย
โดย : วัฒน์   เมื่อ : 2015-03-10 20:42:47
 
218
0
05379 ไม่ใช้ระบบแท่งได้ไหม
โดย : แบบสอบถาม   เมื่อ : 2015-03-09 23:07:06
 
280
2
05378 ตำแหน่งนักพัฒน์ ที่ไหนว่างบ้าง
โดย : สอบถาม   เมื่อ : 2015-03-09 23:02:49
 
215
1
05377 ที่ไหนเปิดสอบหัวหน้า สป
โดย : คนท้องถิ่น   เมื่อ : 2015-03-09 22:48:49
 
163
0
05376 ที่ไหนรับโอนย้าย ผอ.กองคลัง
โดย : อปท   เมื่อ : 2015-03-09 22:44:41
 
220
2
05375 ที่ไหนรับโอนย้าย ผอ.กองคลัง
โดย : seven   เมื่อ : 2015-03-09 22:42:46
 
119
1
05374 คนท้องถิ่น
โดย : คนท้องถิื่น   เมื่อ : 2015-03-09 11:22:41
 
399
2
05373 ขอถามหัวหน้าจังหวัดท้องถ่ิน..
โดย : ตนลำพยา   เมื่อ : 2015-03-07 09:58:07
 
746
3
05372 รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี ทต.ยะหา
โดย : การเงิน   เมื่อ : 2015-03-06 17:03:45
 
95
0
05371 ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือนักวิชาการเงินบ้าง
โดย : ึสส   เมื่อ : 2015-03-06 16:05:47
 
177
5
05370 ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือนักวิชาการเงินบ้าง
โดย : ึสส   เมื่อ : 2015-03-06 16:03:52
 
68
1
05369 ที่ใหนรับโอนจพง.ธุรการบ้างคะ
โดย : เดะนา   เมื่อ : 2015-03-05 15:36:15
 
237
3
05368 อบต.กาบัง
โดย : อบต.กาบัง จ้า   เมื่อ : 2015-03-03 15:39:46
 
282
0
05367 ที่ไหนรับโอน จนท วิเคราะห์ หรือ บุคลากร หรือ จนท ทะเบียนและบัตร บ้าง
โดย : ...   เมื่อ : 2015-02-27 14:11:53
 
343
3
05366 รับโอนย้าย จพง.การเงินฯ
โดย : คนท้องถิ่น   เมื่อ : 2015-02-27 10:41:56
 
163
0
05365 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร
โดย : อบต.กาลูปัง   เมื่อ : 2015-02-27 09:55:32
 
82
0
05364 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร
โดย : อบต.กาลูปัง   เมื่อ : 2015-02-27 09:54:37
 
46
0
05363 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร
โดย : อบต.กาลูปัง   เมื่อ : 2015-02-27 09:54:02
 
48
0
05362 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
โดย : บุคลากร   เมื่อ : 2015-02-26 10:19:41
 
260
0
05361 รับโอนย้ายพนง.ส่วนตำบลหลายตำแหน่งค่ะ
โดย : อบต.กอลำ   เมื่อ : 2015-02-25 08:23:59
 
302
0
05360 ท้องถิ่น
โดย : 2   เมื่อ : 2015-02-24 15:36:57
 
251
0
05359 รับโอนนักวิชาการศึกษา
โดย : อบต.เขามีเกียรติ   เมื่อ : 2015-02-24 11:11:56
 
171
2
05358 การต่อเติมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
โดย : ตาสีตาสา   เมื่อ : 2015-02-23 21:09:19
 
165
0
05357 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
โดย : สุมาลี ชาญแกล้ว   เมื่อ : 2015-02-19 09:44:50
 
467
1
05356 รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการศึกษา ระดับ 6
โดย : ศึกษา   เมื่อ : 2015-02-16 14:28:02
 
332
0
05355 รับโอนย้าย จพง.พัสดุ อบจ.ยะลา
โดย : ่นท   เมื่อ : 2015-02-15 09:40:28
 
171
0
05354 ขอให้ทำการตรวจสอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ของ ทม.สะเตงนอก ทำการก่อสร้างถูกต้องมั้ย
โดย : ตาสีตาสา   เมื่อ : 2015-02-14 06:32:06
 
266
0
05353 ขอให้ทำการตรวจสอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ของ ทม.สะเตงนอก ทำการก่อสร้างถูกต้องมั้ย
โดย : ตาสีตาสา   เมื่อ : 2015-02-14 06:30:33
 
102
0
05352 ขอให้ทำการตรวจสอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ของ ทม.สะเตงนอก ทำการก่อสร้างถูกต้องมั้ย
โดย : ตาสีตาสา   เมื่อ : 2015-02-14 06:29:24
 
121
0
- ข่าวประกาศ   - คำถามใหม่   - คำถามเก่า   - คำถามที่ถูกตอบแล้ว   - คำถามที่มีคนตอบมาก   - คำถามที่มีรูป
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/135 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.