กระดานเสวนา
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
ค้นหา
คำถามที่ หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
05834 รับโอน นักทรัพยากรบุคคล ด่วน
โดย : Nop   เมื่อ : 2016-07-31 22:08:35
 
174
0
05833 อบต.ตะเคียนทอง อ.กาญจดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนพนักงานส่วนตำบล
โดย : นักทรัพยากรบุคคค   เมื่อ : 2016-07-30 12:58:33
 
52
0
05832 ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาปฎิบัติการ/ชำนาญงาน จังหวัดชุมพร
โดย : บุคคลากร   เมื่อ : 2016-07-28 13:21:50
 
63
0
05831 รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โดย : นักพัฒน์   เมื่อ : 2016-07-28 13:06:28
 
34
0
05830 รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล
โดย : นักทรัพยากรบุคคล   เมื่อ : 2016-07-26 10:51:08
 
97
0
05829 อบต.กาลูปัง รับโอนย้าย
โดย : อบต.กาลูปัง   เมื่อ : 2016-07-25 16:03:35
 
276
0
05828 โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย : zoneta   เมื่อ : 2016-07-24 09:39:09
 
47
0
05827 ภาพหัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดคนใหม่.....
โดย : อบท.   เมื่อ : 2016-07-22 13:07:57
 
341
0
05826 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : ศิวพร ยืนชนม์   เมื่อ : 2016-07-22 06:17:30
 
84
0
05825 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : เถลิงศักดิ์ ราชชำรอง   เมื่อ : 2016-07-22 06:01:55
 
64
0
05824 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : เถลิงศักดิ์ ราชชำรอง   เมื่อ : 2016-07-22 06:01:44
 
25
0
05823 โหลดแนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
โดย : adisak   เมื่อ : 2016-07-17 15:17:01
 
50
0
05822 โหลดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการผู้สูงอายุ
โดย : AAAAAA   เมื่อ : 2016-07-16 15:09:36
 
30
0
05821 โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย : AAAAA   เมื่อ : 2016-07-16 13:31:36
 
33
0
05820 แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ป.ป.ช
โดย : A A   เมื่อ : 2016-07-13 13:57:28
 
91
0
05819 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
โดย : นัง   เมื่อ : 2016-07-12 11:55:05
 
309
0
05818 ประชาสัมพันธ์รับโอน
โดย : นักทรัพย์   เมื่อ : 2016-07-12 10:04:08
 
236
0
05817 โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โดย : A 201   เมื่อ : 2016-07-09 12:54:12
 
69
0
05816 การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข
โดย : ไม่เข้าใจ   เมื่อ : 2016-07-07 14:17:40
 
123
1
05815 อบต.ทุ่งหมอ จ.สงขลา รับโอนนายช่างโยธา
โดย : ชัยวัฒน์   เมื่อ : 2016-07-07 14:06:21
 
70
0
05814 โหลดแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลยะลา
โดย : ์NNNN   เมื่อ : 2016-07-06 14:08:02
 
97
0
05813 โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สคว.) กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักงานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
โดย : T 125   เมื่อ : 2016-07-06 11:55:52
 
54
0
05812 ชมรมปลัด อบต.จ.ยะลา ขอแสดงความยินดีกับท้องถิ่นจว.ยะลา
โดย : ปลัด อบต.ยะรม   เมื่อ : 2016-07-04 16:21:18
 
262
0
05811 โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนเงินให้xxx้ยืมเพื่อการศึกษา
โดย : zoneta   เมื่อ : 2016-07-03 09:15:31
 
93
0
05810 หนังสือเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินงานรูปแบบความร่วมมือระหว่าง อปท. ในการจัดบริการสาธารณะ
โดย : คนไม่เข้าใจ   เมื่อ : 2016-07-01 15:17:44
 
93
0
05809 ที่ไหนมีรองปลัดว่างบ้าง
โดย : นพ   เมื่อ : 2016-06-28 10:34:14
 
416
3
05808 มีที่ไหนรับโอนย้ายรองปลัด
โดย : นพ   เมื่อ : 2016-06-28 10:29:08
 
241
1
05807 รับโอนย้าย
โดย : นูรสุริยา ชายมัน   เมื่อ : 2016-06-24 14:53:24
 
417
0
05806 หนังสือรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย : davalee   เมื่อ : 2016-06-23 11:09:19
 
308
0
05805 เป็นแท่งเเล้ว นับทวีคูณยังไง?
โดย : กบกบ   เมื่อ : 2016-06-21 04:53:10
 
457
1
05804 รับโอน(ย้าย)
โดย : อบต.กาตอง   เมื่อ : 2016-06-16 12:25:50
 
504
2
05803 อบต.ยะต๊ะ รับโอน (ย้าย) หลายตำแหน่ง
โดย : อบต.ยะต๊ะ   เมื่อ : 2016-06-16 12:21:49
 
663
4
05802 อบต.เนินงาม รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง
โดย : อบต.เนินงาม   เมื่อ : 2016-06-16 11:31:22
 
668
3
05801 เอกสารแนบท้าย หนังสือที่ ยล0023.3/ว 548
โดย : ผู้สงสัย   เมื่อ : 2016-06-16 11:21:16
 
283
0
05800 รายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท.
โดย : ก.พถ. สถจ.ยะลา   เมื่อ : 2016-06-16 09:10:39
 
277
1
05799 ขอความร่วมมือ อปท.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
โดย : งบห.สถจ.ยะลา   เมื่อ : 2016-06-14 14:38:20
 
208
1
05798 ประชาสัมพันธ์รับโอน
โดย : งานบริหารงานบุคคล   เมื่อ : 2016-06-14 10:47:39
 
307
2
05797 สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดยะลา ด้วยครับ
โดย : moss   เมื่อ : 2016-06-13 11:15:54
 
102
0
05796 รับโอน(ย้าย)
โดย : เอ   เมื่อ : 2016-06-10 16:21:15
 
299
0
05795 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
โดย : aa   เมื่อ : 2016-06-10 13:57:25
 
287
0
- ข่าวประกาศ   - คำถามใหม่   - คำถามเก่า   - คำถามที่ถูกตอบแล้ว   - คำถามที่มีคนตอบมาก   - คำถามที่มีรูป
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/146 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.