ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 ก.ค. 2559
2 การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 ก.ค. 2559
3 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่7 /59 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
26 ก.ค. 2559
4 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 7/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
26 ก.ค. 2559
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
724
22 มิ.ย. 2559
6 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
845
17 มิ.ย. 2559
7 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
531
17 มิ.ย. 2559
8 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
414
17 มิ.ย. 2559
9 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 6/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
838
16 มิ.ย. 2559
10 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1124
19 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.