ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
816
25 ส.ค. 2558
2 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
24 ส.ค. 2558
3 หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
923
27 ก.ค. 2558
4 หลักเกณฑ์ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 2558 ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
911
23 ก.ค. 2558
5 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 7/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1370
21 ก.ค. 2558
6 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
866
20 ก.ค. 2558
7 คณะอนุกรรมการประเมินค่างานของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
513
13 ก.ค. 2558
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
632
29 มิ.ย. 2558
9 ประกาศ ก.อบต.จ.ยะลา หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
582
26 มิ.ย. 2558
10 ปฏิทินการคัดเลือก อบต.รอบเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
24 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.