ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักสูตรการสอบคัดเลือก อบต. (รอบกันยายน 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 ก.ค. 2557
2 กำหนดอัตราจ้างลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
365
25 ก.ค. 2557
3 กำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
25 ก.ค. 2557
4 บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
325
25 ก.ค. 2557
5 แก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนใหม่พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
277
25 ก.ค. 2557
6 แบบประเมินโบนัส ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
24 ก.ค. 2557
7 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
375
22 ก.ค. 2557
8 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
21 ก.ค. 2557
9 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
961
21 ก.ค. 2557
10 ประกาศ ก.อบต.จ. หลักเกณฑ์การสอบสวนฯ (ฉบับที่ 5) ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
18 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.