ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 ธ.ค. 2559
2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11 / 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 ธ.ค. 2559
3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
11 พ.ย. 2559
4 กำหนดการตรวจประเมินโบนัส อบต. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
11 พ.ย. 2559
5 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 10/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
25 ต.ค. 2559
6 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 10 / 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
21 ต.ค. 2559
7 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
1082
30 ก.ย. 2559
8 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
815
29 ก.ย. 2559
9 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1298
19 ส.ค. 2559
10 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1333
19 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.