ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่3/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
24 มี.ค. 2557
2 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 3/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
705
21 มี.ค. 2557
3 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
24 ก.พ. 2557
4 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1355
21 ก.พ. 2557
5 มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1488
20 ม.ค. 2557
6 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1035
17 ม.ค. 2557
7 ประกาศ ก.ท.จ.ยะลา เรื่องตำแหน่งและวิทยฐานะ พนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
26 ธ.ค. 2556
8 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 12/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
969
20 ธ.ค. 2556
9 มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2556ฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
1146
20 ธ.ค. 2556
10 ประกาศ ก.ท.จ. เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนฯ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1345
29 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.