ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
398
22 มิ.ย. 2559
2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
17 มิ.ย. 2559
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
320
17 มิ.ย. 2559
4 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
17 มิ.ย. 2559
5 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 6/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
587
16 มิ.ย. 2559
6 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1068
19 พ.ค. 2559
7 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1097
26 เม.ย. 2559
8 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
899
25 เม.ย. 2559
9 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัด อบต. (ฉบับที่ 2) 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
11 เม.ย. 2559
10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา กำหนดจำนวนศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
08 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.