ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
282
29 มิ.ย. 2558
2 ประกาศ ก.อบต.จ.ยะลา หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
26 มิ.ย. 2558
3 ปฏิทินการคัดเลือก อบต.รอบเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
24 มิ.ย. 2558
4 ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. รอบเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
24 มิ.ย. 2558
5 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
595
23 มิ.ย. 2558
6 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 6/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
811
23 มิ.ย. 2558
7 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1041
25 พ.ค. 2558
8 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1239
21 พ.ค. 2558
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
07 พ.ค. 2558
10 แบบประเมินขอรับเงินรางวัลประจำปี(ฉบับล่าสุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
755
30 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.