ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11/ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
765
20 พ.ย. 2558
2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา)ครั้งที่ 11/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
19 พ.ย. 2558
3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
02 พ.ย. 2558
4 แก้ไขโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
514
02 พ.ย. 2558
5 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
26 ต.ค. 2558
6 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
820
22 ต.ค. 2558
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
01 ต.ค. 2558
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
846
01 ต.ค. 2558
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
387
01 ต.ค. 2558
10 ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล รอบธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.