ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นของ อบต. พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
03 เม.ย. 2558
2 ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58) ดาวน์โหลดเอกสาร
453
31 มี.ค. 2558
3 ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
31 มี.ค. 2558
4 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
922
30 มี.ค. 2558
5 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 3/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1299
30 มี.ค. 2558
6 ประกาศ ก.อบต.จ.ยะลาหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนตำแหน่งครู อบต.(ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
628
27 ก.พ. 2558
7 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตูพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)(ฉบับที่ 3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
359
27 ก.พ. 2558
8 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
26 ก.พ. 2558
9 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
895
23 ก.พ. 2558
10 แบบประเมินโบนัสประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1101
04 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.