ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ก.ค. 2557
2 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
21 ก.ค. 2557
3 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
21 ก.ค. 2557
4 ประกาศ ก.อบต.จ. หลักเกณฑ์การสอบสวนฯ (ฉบับที่ 5) ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
18 ก.ค. 2557
5 แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 6/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1313
24 มิ.ย. 2557
6 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
836
20 มิ.ย. 2557
7 คณะอนุกรรมการประเมินโบนัส 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1257
30 พ.ค. 2557
8 คณะอนุกรรมการประเมินปริญญาโท ดาวน์โหลดเอกสาร
542
30 พ.ค. 2557
9 มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1433
23 พ.ค. 2557
10 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 5/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
789
22 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.