ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จัดตั้งคณะอนุ ก. จังหวัดถ่ายโอนครูฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
27 ส.ค. 2557
2 แจ้ง มติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 8/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1128
26 ส.ค. 2557
3 แจ้งมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 8/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
825
22 ส.ค. 2557
4 คณะอนุกรรมการวินัย อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
451
08 ส.ค. 2557
5 หลักสูตรการสอบคัดเลือก อบต. (รอบกันยายน 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
30 ก.ค. 2557
6 กำหนดอัตราจ้างลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1054
25 ก.ค. 2557
7 กำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสาร
1291
25 ก.ค. 2557
8 บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
948
25 ก.ค. 2557
9 แก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนใหม่พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
708
25 ก.ค. 2557
10 แบบประเมินโบนัส ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
801
24 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.