ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
27 ก.ค. 2558
2 หลักเกณฑ์ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 2558 ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
433
23 ก.ค. 2558
3 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 7/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
895
21 ก.ค. 2558
4 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
20 ก.ค. 2558
5 คณะอนุกรรมการประเมินค่างานของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
448
13 ก.ค. 2558
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
563
29 มิ.ย. 2558
7 ประกาศ ก.อบต.จ.ยะลา หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
26 มิ.ย. 2558
8 ปฏิทินการคัดเลือก อบต.รอบเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
24 มิ.ย. 2558
9 ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. รอบเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
24 มิ.ย. 2558
10 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
736
23 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.