ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
26 เม.ย. 2559
2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
25 เม.ย. 2559
3 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัด อบต. (ฉบับที่ 2) 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
11 เม.ย. 2559
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา กำหนดจำนวนศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
08 เม.ย. 2559
5 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 3/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
08 เม.ย. 2559
6 ประกาศ ก.อบต.การคัดเลือกกรีณพิเศษเป็นครู อบต.(ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
08 เม.ย. 2559
7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา แก้ไขบัญชีเงินประจำตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
08 เม.ย. 2559
8 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3 /2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
04 เม.ย. 2559
9 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทรณ์และเรื่องร้องทุกข์ ก.อบต.จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
334
04 มี.ค. 2559
10 คณะอนุวินัย ก.อบต.จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
250
04 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.