ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ครั้งที่ 9/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
30 ก.ย. 2557
2 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 ก.ย. 2557
3 จัดตั้งคณะอนุ ก. จังหวัดถ่ายโอนครูฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
27 ส.ค. 2557
4 แจ้ง มติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 8/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1492
26 ส.ค. 2557
5 แจ้งมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 8/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
968
22 ส.ค. 2557
6 คณะอนุกรรมการวินัย อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
509
08 ส.ค. 2557
7 หลักสูตรการสอบคัดเลือก อบต. (รอบกันยายน 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
965
30 ก.ค. 2557
8 กำหนดอัตราจ้างลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1085
25 ก.ค. 2557
9 กำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสาร
1336
25 ก.ค. 2557
10 บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
977
25 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.