ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
312
09 ม.ค. 2558
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริาหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
09 ม.ค. 2558
3 คณะอนุกรรมการฯ ตรวจโบนัส อบต. ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
25 ธ.ค. 2557
4 มติ ก.อบต ครั้งที่ 12/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1096
24 ธ.ค. 2557
5 มติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 12/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
850
22 ธ.ค. 2557
6 มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1561
24 พ.ย. 2557
7 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
20 พ.ย. 2557
8 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
634
31 ต.ค. 2557
9 ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
789
29 ต.ค. 2557
10 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 10/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1391
17 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.