ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
20 พ.ย. 2557
2 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
402
31 ต.ค. 2557
3 ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
562
29 ต.ค. 2557
4 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 10/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
17 ต.ค. 2557
5 แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/25557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1269
17 ต.ค. 2557
6 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
378
10 ต.ค. 2557
7 ประกาศเลื่อนสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
09 ต.ค. 2557
8 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ครั้งที่ 9/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
992
30 ก.ย. 2557
9 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 9-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
30 ก.ย. 2557
10 จัดตั้งคณะอนุ ก. จังหวัดถ่ายโอนครูฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
27 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.