ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 ก.พ. 2560
2 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
17 ก.พ. 2560
3 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
16 ก.พ. 2560
4 การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
02 ก.พ. 2560
5 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
17 ม.ค. 2560
6 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
16 ม.ค. 2560
7 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
13 ม.ค. 2560
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
535
06 ธ.ค. 2559
9 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
02 ธ.ค. 2559
10 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11 / 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
02 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.