ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
999
19 ส.ค. 2559
2 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
19 ส.ค. 2559
3 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
198
08 ส.ค. 2559
4 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
196
08 ส.ค. 2559
5 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
170
08 ส.ค. 2559
6 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
03 ส.ค. 2559
7 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 ส.ค. 2559
8 ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ส.ค. 2559
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
27 ก.ค. 2559
10 การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
27 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.