ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ก.อบต.จ.ยะลาหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนตำแหน่งครู อบต.(ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ก.พ. 2558
2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตูพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)(ฉบับที่ 3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ก.พ. 2558
3 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
26 ก.พ. 2558
4 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
23 ก.พ. 2558
5 แบบประเมินโบนัสประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
953
04 ก.พ. 2558
6 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1237
27 ม.ค. 2558
7 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
783
26 ม.ค. 2558
8 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
464
09 ม.ค. 2558
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริาหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
09 ม.ค. 2558
10 คณะอนุกรรมการฯ ตรวจโบนัส อบต. ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
987
25 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.