ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ส่งรายชื่อช่างเข้ารับอบรม 19 - 21 ก.พ.57 ณ จ.สตูล
621
13 ม.ค. 2557
52 ปฏิทินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (รอบเดือน มีนาคม 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
617
08 ม.ค. 2557
53 ปฏิทินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (รอบเดือน มีนาคม 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
527
08 ม.ค. 2557
54 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
365
17 ธ.ค. 2556
55 ประกาศสภ อบจ.ยะลา เรื่อง เรียกประชุม อบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
16 ธ.ค. 2556
56 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
1577
28 พ.ย. 2556
57 การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020" ดาวน์โหลดเอกสาร
329
08 พ.ย. 2556
58 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
1146
05 พ.ย. 2556
59 สอบถามความสมัครใจรับโอนพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
522
24 ต.ค. 2556
60 เร่งรัดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2555 - 2556 ตามโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณะของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
525
10 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.