ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
29 ก.ค. 2559
52 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
14 ก.ค. 2559
53 ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา "การพัฒนางานสาธารณสุขไทย : สู่คุณค่าและความก้าวหน้าในอาชีพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
138
13 ก.ค. 2559
54 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 ก.ค. 2559
55 สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 ก.ค. 2559
56 การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
155
12 ก.ค. 2559
57 โครงการฝึกอบรมบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
163
12 ก.ค. 2559
58 ขอความร่วมมือประกาศประมูลราคาเช่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 ก.ค. 2559
59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 ก.ค. 2559
60 การประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.