ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แบบแสดงวิสัยทัศน์และแบบแสดงผลงาน กรณีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
480
30 ต.ค. 2557
52 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
948
13 ต.ค. 2557
53 แบบประเมินคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
676
09 ต.ค. 2557
54 ปฏิทินการสอบคัดเลือก ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
798
02 ต.ค. 2557
55 ปฏิทินการคัดเลือก ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
02 ต.ค. 2557
56 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย "ยล ยะลา 2557" ดาวน์โหลดเอกสาร
208
17 ก.ย. 2557
57 ประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
15 ก.ย. 2557
58 ประชาสัมพันธ์หนังสือ ถอดบทเรียนอปท.ต้นแบบคุณธรรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
05 ก.ย. 2557
59 ประชาสัมพันธ์การขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
198
04 ก.ย. 2557
60 ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
28 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.