ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 มิ.ย. 2559
52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
190
28 มิ.ย. 2559
53 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารงานบุคคล วิธีการสรรหา และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
28 มิ.ย. 2559
54 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 มิ.ย. 2559
55 การประชาสัมพันธ์งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
23 มิ.ย. 2559
56 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 มิ.ย. 2559
57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 มิ.ย. 2559
58 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างในส่วนภูมิภาค ปีพุทธศักราช 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
14 มิ.ย. 2559
59 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนำขยะอันตรายส่งมอบเนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ( 5 มิถุนายน ) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 มิ.ย. 2559
60 เอกสารบรรยายวินัยและการดำเนินการทางวินัยในระบบแท่ง (อ.เศรษฐพงศ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
329
09 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.