ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าสำนักปลัด อปท. หรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
590
22 ม.ค. 2559
52 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 30 และ 42 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ม.ค. 2559
53 รายงานการดำเนินการกรณีเทศบาลนครยะลาได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
19 ม.ค. 2559
54 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
190
15 ม.ค. 2559
55 ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
14 ม.ค. 2559
56 สอบถามความสมัครใจรับโอนครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
147
13 ม.ค. 2559
57 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
271
12 ม.ค. 2559
58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
308
06 ม.ค. 2559
59 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
284
21 ธ.ค. 2558
60 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
17 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.