ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอเชิญประชุมเชิงวิชาการ "การพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
19 มี.ค. 2557
52 ลำดับโต๊ะอารหารและผังงานวันท้องถิ่นไทย 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
15 มี.ค. 2557
53 ขอความกรุณาไปร่วมติดตามการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
179
13 มี.ค. 2557
54 สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
763
04 มี.ค. 2557
55 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ทม.เบตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
03 มี.ค. 2557
56 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อปท. ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
27 ก.พ. 2557
57 ตารางอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อปท. ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
27 ก.พ. 2557
58 ซักซ้อมการเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านช่างของ อปท. จ.ยะลา ประจำปี 2557 (ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.พ.2557 ณ จ.สตูล) ดาวน์โหลดเอกสาร
466
11 ก.พ. 2557
59 หลักเกณฑ์การประเมิน อปท.ดีเด่น ด้านการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
303
10 ก.พ. 2557
60 อปท.ใดที่ยังไม่ส่งแบบรายงาน "โครงการท้องถิ่นยะลาร่วมร้อยดวงใจให้บ้านเมืองสะอาด ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน ปี 2556"ของเดือน ธันวาคม กรุณาส่งแบบรายงานให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยะลา ภายใน
409
06 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.