ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ การสัมนาวิชาการระดับชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 ก.ค. 2558
52 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกีรติฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
563
10 ก.ค. 2558
53 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เทคนิคการบริหารบุคคลยุคใหม่ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์ Enneagram ดาวน์โหลดเอกสาร
531
02 ก.ค. 2558
54 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
02 ก.ค. 2558
55 ขอเชิญร่วมโครงการและขอประสานโครงการ "โครงการแพทย์ทหารรักษ์ประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชามายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 ก.ค. 2558
56 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการประชุม การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 มิ.ย. 2558
57 ประชาสัมพันธ์ กรณี ผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
29 มิ.ย. 2558
58 ประชาสัมพันธ์ กรณี การจัดกิจกรรม "เดินขบวนรณรงณ์รวมพลังสตรีต่อต้านความรุนแรง ห้วงก่อนและหลังรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 มิ.ย. 2558
59 ประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
22 มิ.ย. 2558
60 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร อปท. พร้อมประกาศเกียรติคุณ "นักปกครองดีเด่น" ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
15 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.