ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและปล่อยขบวนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
24 มี.ค. 2559
52 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
16 มี.ค. 2559
53 การเผยแพร่บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
16 มี.ค. 2559
54 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
145
15 มี.ค. 2559
55 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 มี.ค. 2559
56 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
02 มี.ค. 2559
57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 ก.พ. 2559
58 ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ ในการสมัครเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
23 ก.พ. 2559
59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ดาวน์โหลดเอกสาร
478
18 ก.พ. 2559
60 รายงานสถานการณ์และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
93
12 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.