ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 พ.ค. 2558
52 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 พ.ค. 2558
53 ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภาคใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
29 เม.ย. 2558
54 กำหนดเผยแพร่ออกอากาศสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 เม.ย. 2558
55 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
22 เม.ย. 2558
56 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาชนอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘" ดาวน์โหลดเอกสาร
144
21 เม.ย. 2558
57 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 เม.ย. 2558
58 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
20 เม.ย. 2558
59 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
16 เม.ย. 2558
60 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "เครือข่ายเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ดาวน์โหลดเอกสาร
263
16 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.