ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สร้างสุขในงาน สร้างสีสันให้กับชีวิต การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาชนอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘" ดาวน์โหลดเอกสาร
141
21 เม.ย. 2558
52 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 เม.ย. 2558
53 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
20 เม.ย. 2558
54 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 เม.ย. 2558
55 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "เครือข่ายเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ดาวน์โหลดเอกสาร
251
16 เม.ย. 2558
56 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 เม.ย. 2558
57 ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 เม.ย. 2558
58 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 เม.ย. 2558
59 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
31 มี.ค. 2558
60 ซักซ้อมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.