ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
27 พ.ค. 2559
52 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผุ้สูงอายุคนทุพพลภาพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
13 พ.ค. 2559
53 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์งานวันเต่าโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 พ.ค. 2559
54 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้รางวัลองค์กรปกครองา่สนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 พ.ค. 2559
55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 พ.ค. 2559
56 การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 พ.ค. 2559
57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 พ.ค. 2559
58 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 พ.ค. 2559
59 ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 พ.ค. 2559
60 ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ดาวน์โหลดเอกสาร
246
08 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.