ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020" ดาวน์โหลดเอกสาร
320
08 พ.ย. 2556
52 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
1134
05 พ.ย. 2556
53 สอบถามความสมัครใจรับโอนพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
509
24 ต.ค. 2556
54 เร่งรัดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2555 - 2556 ตามโครงการส่งเสริมการบริการสาธารณะของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
521
10 ต.ค. 2556
55 ขอให้ อปท.ทุกแห่ง รายงานจำนวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
08 ต.ค. 2556
56 ขอความร่มมือ อปท.ทุกแห่ง ายงานข้อมูล รายรับ-รายยจ่าย ให้ สถจ.ยะลา ตามแบบที่กำหนด ภายใน วันที่ 7 ต.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
07 ต.ค. 2556
57 ประกาศสภา อบจ.ยะลา เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
19 ก.ย. 2556
58 ลำดับ การสัมภาษณ์/การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับการคัดเลือด/สอบคัดเลือดพนักงานส่นตำบล(ครั้งที่ 3 วันเสาร์ ที่สองของเดือนกันยายน 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
956
11 ก.ย. 2556
59 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
152
06 ก.ย. 2556
60 powerpoint อบรมบุคลากร '๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
669
30 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.