ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แผนความต่อเนื่องของ สถจ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
284
21 มิ.ย. 2556
52 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
07 มิ.ย. 2556
53 ผลการออกสลากรางวัลชากาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
06 มิ.ย. 2556
54 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเมือง
160
04 มิ.ย. 2556
55 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปครองสำหรับ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
389
31 พ.ค. 2556
56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการขนส่งทางบก ดาวน์โหลดเอกสาร
163
31 พ.ค. 2556
57 ขอความมือประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ของ อบจ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
159
30 พ.ค. 2556
58 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
369
09 พ.ค. 2556
59 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 44 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
09 พ.ค. 2556
60 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 52 รายการ (ทม.เบตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
09 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.