ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับพื้นที่จังหวัดยยะลา และการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดั ดาวน์โหลดเอกสาร
237
21 มี.ค. 2557
52 ขอเชิญประชุมเชิงวิชาการ "การพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
223
19 มี.ค. 2557
53 ลำดับโต๊ะอารหารและผังงานวันท้องถิ่นไทย 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
15 มี.ค. 2557
54 ขอความกรุณาไปร่วมติดตามการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
181
13 มี.ค. 2557
55 สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
770
04 มี.ค. 2557
56 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ทม.เบตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 มี.ค. 2557
57 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อปท. ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
27 ก.พ. 2557
58 ตารางอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อปท. ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
27 ก.พ. 2557
59 ซักซ้อมการเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านช่างของ อปท. จ.ยะลา ประจำปี 2557 (ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.พ.2557 ณ จ.สตูล) ดาวน์โหลดเอกสาร
471
11 ก.พ. 2557
60 หลักเกณฑ์การประเมิน อปท.ดีเด่น ด้านการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
310
10 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.