ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดระยะไกล (CCTV) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 ก.ย. 2558
52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
25 ก.ย. 2558
53 ขอบเขตการดำเนินงานกลาง (Term of Reference : TOR) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ก.ย. 2558
54 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมสัมมนา Thailand Local Government Summit 2015 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
22 ก.ย. 2558
55 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
17 ก.ย. 2558
56 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ " รุ่นที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
14 ก.ย. 2558
57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เอกสาร โครงการบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
201
01 ก.ย. 2558
58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตค้างาช้างเป็นเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
31 ส.ค. 2558
59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการและวิธีการจัดทำโครงการฝึกอบรม และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
287
26 ส.ค. 2558
60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือการเลื่อนวิทยฐานะให้ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
26 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.