ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอความกรุณาไปร่วมติดตามการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 มี.ค. 2557
12 สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
672
04 มี.ค. 2557
13 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ทม.เบตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 มี.ค. 2557
14 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อปท. ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
27 ก.พ. 2557
15 ตารางอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อปท. ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
27 ก.พ. 2557
16 ซักซ้อมการเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านช่างของ อปท. จ.ยะลา ประจำปี 2557 (ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.พ.2557 ณ จ.สตูล) ดาวน์โหลดเอกสาร
347
11 ก.พ. 2557
17 หลักเกณฑ์การประเมิน อปท.ดีเด่น ด้านการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
234
10 ก.พ. 2557
18 อปท.ใดที่ยังไม่ส่งแบบรายงาน "โครงการท้องถิ่นยะลาร่วมร้อยดวงใจให้บ้านเมืองสะอาด ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน ปี 2556"ของเดือน ธันวาคม กรุณาส่งแบบรายงานให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยะลา ภายใน
333
06 ก.พ. 2557
19 ประกาศการเลือกตั้งนายกและสามชิกสภา อบต.บันนังสตา ดาวน์โหลดเอกสาร
498
14 ม.ค. 2557
20 สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
406
14 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.