ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
138
29 พ.ย. 2559
12 ให้ อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่ส่งมา แล้วดำเนินการส่งให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
196
28 พ.ย. 2559
13 โรงแรมอัล มีรอซ ลดราคาพิเศษสำหรับห้องพักแก่ผู้มาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลดเอกสาร
174
21 พ.ย. 2559
14 การจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 พ.ย. 2559
15 โครงการ "กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา" ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 พ.ย. 2559
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นอันตรายของสินค้าที่เรียกว่า "ของเล่นชนิดพองตัว เมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวดูดน้ำ" ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 พ.ย. 2559
17 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
178
02 พ.ย. 2559
18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ต.ค. 2559
19 บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
203
14 ต.ค. 2559
20 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.