ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
14 ม.ค. 2559
12 สอบถามความสมัครใจรับโอนครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
135
13 ม.ค. 2559
13 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
240
12 ม.ค. 2559
14 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
291
06 ม.ค. 2559
15 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
252
21 ธ.ค. 2558
16 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
17 ธ.ค. 2558
17 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ระบบแท่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ความสำคัญของประชาคมเศษฐกิจอาเซียน และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต" ดาวน์โหลดเอกสาร
549
16 ธ.ค. 2558
18 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างฉบับแก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 10 ) และการบริหารพัสดุ การบริหารสัญญา การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุทุกวิธี และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
16 ธ.ค. 2558
19 ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU - MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณรับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
16 ธ.ค. 2558
20 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
11 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.