ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานสถานการณ์และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ก.พ. 2559
12 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ก.พ. 2559
13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 ก.พ. 2559
14 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
464
03 ก.พ. 2559
15 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
287
28 ม.ค. 2559
16 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล ดาวน์โหลดเอกสาร
157
27 ม.ค. 2559
17 เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าสำนักปลัด อปท. หรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
581
22 ม.ค. 2559
18 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 30 และ 42 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 ม.ค. 2559
19 รายงานการดำเนินการกรณีเทศบาลนครยะลาได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
19 ม.ค. 2559
20 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
186
15 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.