ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตค้างาช้างเป็นเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
31 ส.ค. 2558
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการและวิธีการจัดทำโครงการฝึกอบรม และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
234
26 ส.ค. 2558
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือการเลื่อนวิทยฐานะให้ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 ส.ค. 2558
14 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติภายใต้การเชื่อมโยงระหว่างระบบ GFMIS กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 สำหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนภูมิภาค (จังหวัดยะลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
250
20 ส.ค. 2558
15 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1 / 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
17 ส.ค. 2558
16 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ 1 - 4 ปีงบประมาณ2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
17 ส.ค. 2558
17 ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 ส.ค. 2558
18 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "กรีนซีซั่น โปรโมชั่นพิเศษสัมมนาที่เชียงราย" ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 ส.ค. 2558
19 การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
92
06 ส.ค. 2558
20 เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง ข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.