ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และฉบับเพิ่มเติมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
15 ธ.ค. 2559
12 การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่" ดาวน์โหลดเอกสาร
164
14 ธ.ค. 2559
13 ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
141
29 พ.ย. 2559
14 ให้ อปท. ดำเนินการกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่ส่งมา แล้วดำเนินการส่งให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
200
28 พ.ย. 2559
15 โรงแรมอัล มีรอซ ลดราคาพิเศษสำหรับห้องพักแก่ผู้มาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลดเอกสาร
177
21 พ.ย. 2559
16 การจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ดาวน์โหลดเอกสาร
85
21 พ.ย. 2559
17 โครงการ "กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา" ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 พ.ย. 2559
18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นอันตรายของสินค้าที่เรียกว่า "ของเล่นชนิดพองตัว เมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวดูดน้ำ" ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 พ.ย. 2559
19 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
183
02 พ.ย. 2559
20 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
21 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.