ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงสร้างราชการและระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 มิ.ย. 2559
12 เอกสารบรรยายการเปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (อ.จิรภัทร) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
08 มิ.ย. 2559
13 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 มิ.ย. 2559
14 การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
27 พ.ค. 2559
15 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผุ้สูงอายุคนทุพพลภาพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 พ.ค. 2559
16 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์งานวันเต่าโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
58
13 พ.ค. 2559
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้รางวัลองค์กรปกครองา่สนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 พ.ค. 2559
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 พ.ค. 2559
19 การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 พ.ค. 2559
20 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
11 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.