ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
24 ก.พ. 2560
12 ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
302
21 ก.พ. 2560
13 การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และไม่จับกุมดำเนินคดีผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
08 ก.พ. 2560
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 ก.พ. 2560
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ม.ค. 2560
16 ปฏิทินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (รอบการคัดเลือก มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
520
05 ม.ค. 2560
17 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศหลักสูตร "ท้องถิ่นน่าอยู่้" ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 ธ.ค. 2559
18 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
28 ธ.ค. 2559
19 เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และฉบับเพิ่มเติมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
15 ธ.ค. 2559
20 การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่" ดาวน์โหลดเอกสาร
180
14 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.