ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ กรณี การจัดโครงการคอเต็บรุ่นเยาว์ เพื่อผลิตนักการอ่านคุตบะห์รุ่นใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ม.ค. 2558
12 ประชาสัมพันธ์ ประชุมการจัดทำงบประมาณ จังหวัดชายแดนใต้ ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 ม.ค. 2558
13 การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และไม่จับกุมดำเนินคดีผู้ประกอบการ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
15 ม.ค. 2558
14 ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 ม.ค. 2558
15 ประชาสัมพันธ์ กรณี การปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝีกอาชีพพระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
13 ม.ค. 2558
16 ประชาสัมพันธ์ กรณี ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ผสมยางพารา จำนวน 37 สายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
13 ม.ค. 2558
17 ประชาสัมพันธ์ กรณีความคืบหน้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ผสมยางพารา จำนวน 37 สายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 ม.ค. 2558
18 ปฏิทินการคัดเลือกของ อบต. รอบ มี.ค.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
12 ม.ค. 2558
19 ปฎิทินการสอบคัดเลือกของ อบต. รอบ มี.ค.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
12 ม.ค. 2558
20 สารอวพรปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
167
22 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.