ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบุรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 ก.ค. 2558
12 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
281
22 ก.ค. 2558
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ การสัมนาวิชาการระดับชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 ก.ค. 2558
14 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกีรติฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
411
10 ก.ค. 2558
15 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เทคนิคการบริหารบุคคลยุคใหม่ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์ Enneagram ดาวน์โหลดเอกสาร
471
02 ก.ค. 2558
16 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
02 ก.ค. 2558
17 ขอเชิญร่วมโครงการและขอประสานโครงการ "โครงการแพทย์ทหารรักษ์ประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชามายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ก.ค. 2558
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการประชุม การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 มิ.ย. 2558
19 ประชาสัมพันธ์ กรณี ผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
29 มิ.ย. 2558
20 ประชาสัมพันธ์ กรณี การจัดกิจกรรม "เดินขบวนรณรงณ์รวมพลังสตรีต่อต้านความรุนแรง ห้วงก่อนและหลังรอมฎอน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.