ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การประชุมเสวนาฯ และมอบโล่รางวัล โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
185
10 มิ.ย. 2557
12 การประชุมเสวนาฯ และมอบโล่รางวัล โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 มิ.ย. 2557
13 ประกาศสภา อบจ.ยะลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 มิ.ย. 2557
14 ประชาสัมพันธ์ประเด็นหลักในการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 มิ.ย. 2557
15 สูตรคำนวณการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อทป. ประจำปี 2557 (Core team ) ด้านที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
04 มิ.ย. 2557
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันฟุตบอล (Futsal 105 Years KB Cup) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 มิ.ย. 2557
17 ขอความอนุเคราะห์ร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมเสนอปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 พ.ค. 2557
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครคนพิการต้นแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
23 พ.ค. 2557
19 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาหัวพันธุ์หอบแบ่งตกต่ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 พ.ค. 2557
20 ประกาศผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
525
01 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.