ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 กำหนดการอบรม ช่าง อปท. ปี 2556 (24-26 สิงหาคม 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
22 ส.ค. 2559
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย" ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 ส.ค. 2559
13 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
16 ส.ค. 2559
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
47
16 ส.ค. 2559
15 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 ส.ค. 2559
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "180 ปัญหาด้านการเงินการคลังการเบิกจ่าย การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมตัวอย ดาวน์โหลดเอกสาร
125
11 ส.ค. 2559
17 โครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 ส.ค. 2559
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 11 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 ส.ค. 2559
19 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
08 ส.ค. 2559
20 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
210
08 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.