ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับสมัครนักดนตรีวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 พ.ค. 2560
2 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 พ.ค. 2560
3 การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และไม่จับกุมดำเนินคดีผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 เม.ย. 2560
4 ประสัมพันธ์การจัดโครงการใต่ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 เม.ย. 2560
5 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
213
12 เม.ย. 2560
6 การเผยแพร่สารนายกรัฐมนตรี แนวทางและมาตการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 เม.ย. 2560
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 เม.ย. 2560
8 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 เม.ย. 2560
9 ขอเชิญประชุมศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 มี.ค. 2560
10 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.