เรื่อง : หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ยล 0037.3/ว205 ลว.
  รายละเอียด : หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 3145 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.