เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 198 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.