เรื่อง : การใช้มาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน สำหรับ4ประเภทความพิการ(ฉบับที่2)
  รายละเอียด : ้มาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน สำหรับ4ประเภทความพิการ(ฉบับที่2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1722 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.