เรื่อง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
  รายละเอียด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2556 สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ www.dlaapplicant.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท."
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 1806 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.