เรื่อง : โครงการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ ฯ (ยล 0037.2/ว 387) ลว.
  รายละเอียด : โครงการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ ฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 840 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.