เรื่อง : สำเนามาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ที่ ยล 0037.2/ว 524 ลว.
  รายละเอียด : สำเนามาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 571 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.