เรื่อง : โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำของ อปท.(MOU) ลว.
  รายละเอียด : โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำของ อปท. ลว.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 815 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.