หมู่บ้านดอทอม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
สำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงบประมาณ
จังหวัดยะลา
ตำรวจภูธรยะลา
สาธารณสุขจังหวัดยะลา
พัฒนาชุมชน
NAKHONSI.COM
ส่งข้อความเข้ามือมือ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
        วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาไทยจึงได้ม..
 
รายการ
กลุ่มงาน
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
ก.มบ.
ยล 0023.3/ว2801
24 เม.ย. 2557
ก.มบ.
ยล0023.2/ว 2754
24 เม.ย. 2557
ก.มบ.
ยล 0023.2/ว 289
24 เม.ย. 2557
ก.พถ.
ยล0023.3/287
23 เม.ย. 2557
ก.มบ.
ยล 0023.2/ว 2756
23 เม.ย. 2557
ก.มบ.
ยล 0023.2/ว2757
23 เม.ย. 2557
ก.กร.
ยล0023.4/ว 288
23 เม.ย. 2557
ก.พถ.
ยล 0023.3/ว 285
22 เม.ย. 2557
ง.บห.
ยล 0023.1/ว 284
22 เม.ย. 2557
ก.งบ.
ยล 0023.5/ว 283
22 เม.ย. 2557
 
   หาบ้านเช่า/อาคารพาณิชย์ หาบ้านเช่า : 2014-04-19 (ตอบ 0)
   จนท.ธุรการว่าง จนท. : 2014-04-18 (ตอบ 0)
   ที่ไหนมี่หัวหน้าสำนักว่างบ้างค่ะ ปิดทองหลังพระ : 2014-04-17 (ตอบ 2)
   ต้องการโอนย้าย นักวิชาการเงินฯ ออน : 2014-04-15 (ตอบ 3)
   รับโอนย้าย จนท.ธุรการ จนท. : 2014-04-11 (ตอบ 0)
   หัวหน้าส่วนการศึกษา นบ.การศึกษา : 2014-04-11 (ตอบ 2)
 
ยะลาทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7322-2786 , 0-7320-3764 โทรสาร. 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.