กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ทถจ.ยะลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด :
    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พล.ท. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายเพิ่ม เพ็ชรพรม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการการ และตัวแทนจาก อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในพิธีฯ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560    อ่าน 33 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.