กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้รายละเอียด :
    

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายวิญญู  สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้  "ฝายมีชีวิตบ้านสลาแด" ณ บ้านสลาแด ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา  โดยมี นายมุขตาร์  มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกฤษ น้อยผา นายอำเภอกรงปินัง, นายอำราน เห็นสุเด็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง และทัองถิ่นจังหวัดยะลาร่วมลงนาม mou ในการก่อสร้างฯ และมอบหมายผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน ร่วมขับเคลื่อน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2560    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.